Gŵyl Gymreig yn Disneyland® Paris

Mae cwmni teithio arweiniol Cymru yn eich gwahodd i ddod gyda ni i’r Wŷl Gymreig flynyddol yn Disneyland® Paris.

Mae eich hoff gymeriadau Disney yn dathlu Dydd Gwŷl Dewi mewn fordd ryfeddol gan gynnwys Mickey a Minnie yn gwisgo dillad traddodiadol Gymreig.

Mae Disney yn cynnig profiad unigryw dros dri diwrnod llawn hwyl a sbri. Dewch i fwynhau popeth Cymreig fis Mawrth nesaf o gerddoriaeth, diwylliant a chrefft I beintio gwynebau a thân gwyllt.

Os hoffech dderbyn mwy o wybodaeth am deithiau ysgol i’r Wŷl Gymreig cysylltwch a ni yn awr!

Schools Into Europe – Yn falch o fod yn Gymreig!
 

St David's Day Festival at Disneyland® Paris

Wales’ leading school tour operator invites you to come and join us at the annual St David’s Day Festival in Disneyland® Paris.

Your favourite Disney Characters celebrate St David’s Day in the most magical way, including Mickey and Minnie dressed in all their Welsh finery.

Disney offers a unique experience, packed into three days of fun and laughter. Immerse yourself in everything Welsh this March, from music, culture and crafts to face painting and fireworks at Disneyland® Paris! Making this an ideal Welsh Language school trip. The popularity of this school trip has increased year on year so why not celebrate St David's Day with a School trip to Disneyland® Paris.

If you would like more information about school trips to Disney’s St David’s Day Festival, please contact us now!

Schools Into Europe – proud to be Welsh!

 

What our Party Leaders say about the St David's Day Festival…

 

"Some of our pupils were asking us about their next trip constantly throughout the weekend. "It was brill, Sir" and "The trip was a Beast, Sir" have been amongst the pupils’ feedback. One staff member said "Nige, I’m loving it".

"The Reps were as professional and as helpful as ever. From Mrs Davies and I a huge Diolch for the birthday cakes and cards - amazing!"

"I likened the trip to a family outing as the group were excellent and everything went according to plan, even the weather!"

"Amazing and even better than last time, and that was an excellent trip too."